Madelene Linman

91

"För ett livskraftigt och inkluderande Vasa med hållbarhet i fokus."

Jag heter Madelene Linman och är en 26-årig studerande/egenföretagare bosatt i Vasa. Jag har tidigare studerat och jobbat utomlands, men valde sedan ett par år tillbaka att återvända till Vasa då jag upplevde att det fanns väldigt många fördelar med staden. Fördelar som jag nu gärna vill vara med och fortsätta utveckla för att också andra ska få upp ögonen för vår fina stad!

För att Vasa ska vara en livskraftig stad där unga kan och vill bo och alla kan trivas, vill jag fokusera på följande områden:

Ett starkt, levande centrum – Med en företagarvänlig och lättillgänglig stadskärna ser vi till att hålla staden attraktiv för både invånare och besökare. Här behövs goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, samt en välfungerande kollektivtrafik. För dem som kommer längre bort ifrån eller annars är beroende av bilen för att ta sig fram, måste vi ändå komma ihåg att också kunna erbjuda goda parkeringsmöjligheter.

Utbildning och näringsliv - Genom ett aktivt samarbete mellan de två blir det lättare att matcha framtidens behov och få ut studerande i arbetslivet. För dem som ännu inte bor i Vasa behöver utbildning och arbetsmarknad vara lätt att få en översikt av och komma i kontakt med. Vi behöver också se till att lyfta fram och främja mångfalden vi har inom näringslivet, där olika typer av kunnande behövs.

Förenings- och hobbyverksamhet – Även här är satsningar och synliggörande viktigt. Tröskeln ska vara låg så att alla som vill kan bli del av en gemenskap, oavsett vem man är eller vilket språk man talar.

Hållbar utveckling och klimatsmarta lösningar – Ett viktigt område där jag tycker att Vasa ska fortsätta jobba för att ligga i framkant. Dels genom att främja miljövänliga lösningar i den framtida planeringen, dels genom att stöda de innovativa aktörer vi har på området inom utbildningen och näringslivet.

Namn: Madelene Linman
Födelseår: 1994
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Magisterstuderande, egenföretagare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor