Kristina Lundström-Björk

115

"Jag vill vara med och göra en bra stad bättre."

Jag är en numera pensionerad museiamanuens som intresserar mig för kommunala frågor, framför allt stadsplanering och kultur, och allt bottnar i att stadens ekonomi är i skick.

Till familjen hör man och tax, och tre utflugna barn inklusive sex barnbarn. Fritidsintressen, förutom politik, är framför allt litteratur och - som för så många Jakobstadsbor - villaliv.

Som förtroendevald för SFP har jag i flera perioder varit med i kommunala nämnder och direktioner, för närvarande som ledamot i tekniska nämnden och styrelsemedlem i Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, uppgifter som jag trivs mycket bra med, och hoppas får fortsätta med.

Namn: Kristina Lundström-Björk
Födelseår: 1952
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Pensionär, fil.mag.
E-post: kristina.lundstrom-bjork@multi.fi
Tel: 0503657478
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi och ett välmående näringsliv är grunden för att allt annat i staden skall fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Jakobstad har alla möjligheter att vara föregångare i miljöfrågor och arbeta för klimatet, om bara viljan finns och vi inser att tiden för skärpning redan är här.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

För att nya, och för all del gamla, invånare i vår goda stad skall känna sig hemma och trivas är kulturen viktigare än vad vi alltid inser. Utbudet är redan gott, men kulturen måste få leva och utvecklas. Redan byggnadskulturen i staden är värd en mässa.

Läs mer i vårt valprogram ›