Kurt Lundqvist

43

"För långsiktighet och förnuft i beslutsfattandet. Tuffa tider kräver erfarenhet och kunnande."

Bor en bit utanför Pargas centrum, tillsammans med min sambo, hennes dotter som skriver studenten i år, två hundar, två katter, några hönor och några hästar. Efter 30 år på olika poster vid Åbo Akademi så arbetar jag för tillfället som teknisk direktör i ett globalt företag. Har suttit i fullmäktige fyra perioder, varav två perioder också i stadsstyrelsen. Har dessutom i olika omgångar varit med i styrelserna för Turun Seudun Vesi Oy, Pargas Vatten Ab, Pargas Fjärrvärme Ab och Stiftelsen för Ålöviken. Därutöver har jag varit medlem i flera nämnder, föreningar mm.

Namn: Kurt Lundqvist
Födelseår: 1962
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Teknisk direktör

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi med ett välmående näringsliv och sysselsättning för alla är förutsättningen för alla andra målsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›