Patrik Lundell

81

"Skolorna måste byggas omgående. Kyrkslätt skall erbjuda fina fritidsmöjligheter åt alla Kyrkslättbor."

Jag är klasslärare och fungerar som handbollstränare på fritiden. Jag bor tillsammans med min fru och mina två söner i Evitskog.

Namn: Patrik Lundell
Födelseår: 1974
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Evitskog
Titel: Pedagogie Magister
E-post: patrik.lundell@kirkkonummi.fi