Lukas Enlund

34

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Lukas Enlund
Födelseår: 2000
Kommun: Korsholm
Hemort: Karperö
Medlem i :