Lotta Vaenerberg

46

"För våra barns bästa!"

Jag är klasslärare vid Granhultsskolan där jag har jobbat de senaste elva åren. Musiken i skolan är speciellt viktig för mig. Vi har en lång tradition av körverksamhet i vår skola och just körerna har jag brunnit lite extra för genom alla dessa år. Just nu leder jag kören för åk 1.

Jag är mamma till tre tonårsbarn och gift med en företagare. Vår familj återvände till Grankulla för tolv år sedan efter tio år utomlands. Jag hann prova på att jobba både i Europaskolan i Luxemburg och i åk 5-9 på Värmdö, Sverige. Det var dock ett medvetet val att flytta hem till Grankulla igen så att våra barn skulle få gå i världens bästa skola.

Till mina fritidsintressen hör hundpromenader, sommarstugan, segling och vintersporter. Jag brinner också för amatörteater och har spelat med i olika pjäser på Fallåker teater där jag även sitter med i styrelsen. Skulle dygnet ha flera timmar så skulle jag även vilja sjunga i kör.

År 2019 blev jag framröstad till årets positivaste Granibo.

Namn: Lotta Vaenerberg
Födelseår: 1972
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Ped.mag, klasslärare

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Det är viktigt att alla barn i skolan inkluderades. Alla barn har rätt till differentierad undervisning. Detta garanterar man bäst genom att inte ha för stora klasser. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med vuxna som jobbar i skolan. Skolgångshandledarna är en viktig resurs. Barnen och de unga är vår framtid. Satsa på skolan!

Läs mer i vårt valprogram ›