Malin Lönnroth

257

"Att spara in på fel saker blir dyrt i längden"

Jag heter Malin Lönnroth och ställer upp i kommunalvalet för första gången. Jag bor i Hornhattula, men är uppvuxen i Jackarby.

Till utbildningen är jag biolog och jag jobbar på Centralförbundet för Fiskerihushållning med fiskerirådgivning, intressebevakning och kommunikation. Jag är optimist, lösningsinriktad och en lagspelare. Till mina hobbyn hör att röra mig i naturen, gärna med löpskorna på, och att fotografera.

Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag är intresserad av samhälleliga frågor och vill vara med och utveckla Borgå till en stad som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Namn: Malin Lönnroth
Födelseår: 1978
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Biolog
E-post: malin.lonnroth@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Borgå är en unik kommun, med såväl landsbygd, skärgård och en stadskärna där gammalt möter nytt. För mig är det viktigt att vi planerar och utvecklar Borgå hållbart. Jag anser att Borgås styrka ligger i känslan av småstadsliv – därför har jag valt att bo här även om mitt jobb finns i Helsingfors.

Coronapandemin har medfört mer distansjobb för många och har antagligen förändrat arbetslivet för alltid. Det här är en möjlighet för landsbygden och skärgården – men bara om tillräcklig service och nätförbindelser kan garanteras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I Borgå är dagvården och skolorna ett återkommande diskussionsämne. Det är helt förståeligt, alla vill sitt barns bästa. Som mamma till två barn vet jag hur viktigt det är med välfungerande daghem och skolor som ligger på skäligt avstånd. Efter skoldagens slut är alla värda en meningsfull fritid. I framtiden hoppas jag se mer hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

För mig är det viktigt att Borgå tar hand om sina invånare, ung som gammal. Vi måste ha en kommun som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. I en välmående kommun är ramarna i skick och det finns skyddsnät för de stunder då hjälp av någon orsak behövs. Jag ser idrott, kultur, friluftsleder, bibliotek och hobbyer som förebyggande arbete som ger Borgåborna välmående. Att spara in på fel saker blir dyrt i längden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Allt för ofta hör jag att vi som individer inte kan göra något för att motverka klimatförändringen. Det är inte sant – vårt liv är lokalt och lösningarna likaså. Klimat- och miljö är ingen separat helhet utan något som måste vara del av allt beslutsfattande. Hur styr vi boendet? Hur görs upphandlingar? Hur värms våra byggnader upp? Vilken mat kokas i vårt centralkök? Vilken miljöfostran ges våra barn?

Läs mer i vårt valprogram ›