Hanna Lönnfors

256

"Med stort hjärta - på två språk Suurella sydämellä - kahdella kielellä För en bra vardag i Borgå, för oss alla. Hyvän porvoolaisen arjen puolesta. Meille kaikille."

Jag är en 37-årig trebarnsmamma från Andersböle i Borgå. Jag är gift och bor ute på landet. Jag är lärare och vicerektor i högstadiet. Föreningsaktiv som sekreterare i ungdomsförening, ordförande i Hindhår hem o skola och ledare i scouterna.

Olen naimisissa oleva 37-vuotias kolmen pojan äiti. Asun Anttilassa. Työkseni olen yläasteen opettaja ja vararehtori. Olen aktiivinen niin nuoriseurassa, vanhempainyhdistyksessä kuin partiossa.

Namn: Hanna Lönnfors
Födelseår: 1983
Kommun: Borgå
Hemort: Andersböle
Titel: lärare, opettaja
E-post: hanna.lonnfors@gmail.com
Tel: 0505743532

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag tycker att vi skall se till att det finns skolor i olika delar av Borgå även i framtiden. Vi skall satsa mycket på elevernas välmående. Detta gör man på olika sätt. Vi skall ha tillräckligt små grupper i skolorna, se till tillräckliga resurser i elevvården och ha trygga skolmiljöer, både fysiskt friska och med god anda.

Kouluja tulee tulevaisuudessakin olla eri puolilla porvoota. Nuorten hyvinvointiin on panostettava. Tämä vaatii tarpeeksi pieniä ryhmiä. Oppilashuoltoon tarvitaan resursseja. Koulun tulee olla kaikin puolin turvallinen ja terveellinen, niin fyysisesti tilojen suhteen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att satsa på välmående bland alla åldersgrupper är inte att slösa utan att spara. Välmende invånare är en förutsättning för en välmående stad. Vi skall ta hand om och se till fungerande förebyggande arbete så väl för barn, familjer, mänskor i arbestålder samt pensionärer.

Hyvinvoivan kunnan edellytys on hyvinvoivat asukkaat. Tämä koskee kaikkia vauvasta vaariin. Ennaltaehkäisevään työhön täytyy panostaa niin lasten, peheiden, työikäisten kuin senioreiden asioissa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

I mitt arbete ser jag hur allt fler ungdomar mår illa. Det väcker stor oro. Vi måste ha allt fler sätt att med låg tröskel erbjuda hjälp för alla som behöver. Hjälpen skall finnas att få utan att vänta. Det finns många olika typer av behov och vi måste kunna möta dem alla. Dt här hänger ihop också med skolvardagen. I skolor behövs allt mer även annan än pedagogisk kunskap. Det är oerhört viktigt med ungdomarbetare, kuratorer och skolpsykologer.

Nuoret voivat useammin huonosti. Tämän huomaan myös työssäni. Apua on saatava matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Tämä koskee myös kouluarkea. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän muutakin kuin pedagogista osaamista. Nuorisotyöntekijöillä, kuraattoreilla ja koulupsykologeilla on erittäin tärkeä rooli.

Läs mer i vårt valprogram ›