Oscar Lökfors

255

100% Tolkisbo

Namn: Oscar Lökfors
Födelseår: 1982
Kommun: Borgå
Hemort: Tolkis
Titel: Pappa

Viktiga politiska frågor