Peter Löfberg

"Vilja - Visioner - Förmåga Peter Löfberg – en erfaren kommunalpolitiker Med samma målmedvetenhet vill jag fortsätta att arbeta i det nya fullmäktige för Tammerfors och hela regionens bästa. Vården måste tryggas, likaså ett högklassigt utbildningssystem som garanterar Tammerfors framgång även i framtiden. Åldringsvårdens betydelse ökar i framtiden. De svenskspråkiga institutionerna i Tammerfors ligger mitt hjärta nära. "

Förtroende uppdrag i Tammerfors bland annat:
• Tammerfors stads fullmäktige: 1997–
• Tampereen Sähkölaitos Oy, styrelseordförande 2009-2020
• Fullmäktigegruppens viceordförande 2009-
• Revisionsnämdens (TARLA) orförande 2017-
• Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy styrelseordf. 2015-
Lukuisia luottamusttehtäviä Tampereella.

Valförbund SFP / Samlingspartiet

Namn: Peter Löfberg
Födelseår: 1948
Kommun: Tammerfors
Hemort: Pispala
Titel: DI
E-post: peter.lofberg@tampere.fi

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Finland är en föregångare i många frågor som berör klimat och miljö. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Tammerfors kan vara föregångare när det gäller att finna klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Tammerfors ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i Tammerfors. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas Tammerfors roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den svenskspråkiga skolan är en hörnsten för oss i Tammerfors. En högklassig pedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. Alla barn och unga har rätt till högklassig pedagogik. Alla barn och unga har rätt till en trygg skola.

Läs mer i vårt valprogram ›