Yngve Lithén

53

"Korsholm - Nu och i framtiden!"

Jag heter Yngve Lithén och är 42 år, gift tvåbarnsfar och är bosatt i Singsby. Jag jobbar som högstadie- och gymnasielärare. Till mina intressen hör musik i alla dess former, byggnadsvård (håller på med ett hus från 1800-talet) samt skärgårds- och villaliv sommartid, och vintertid gillar jag att vara i den egna skogen och sköta om den.

Jag ställer nu upp första gången i ett kommunalval. Viktiga områden för mig är:

• Korsholm som självständig kommun. Inga flera fusionsutredningar, invånarna har tydligt visat att Korsholm ska vara en självständig kommun.

• Utbildnings- och daghemsfrågor. Daghemmen i byarna ska bevaras. Tillräckliga resurser för skolor samt för ungdomars välmående.

• Korsholm ska vara en företagarvänlig kommun.
Vi ska skapa förutsättningar för nya företag och ta hand om de företag vi har.

• En Levande landsbygd och skärgård. Hela kommunen ska utvecklas, inte endast centrumområden.

Namn: Yngve Lithén
Födelseår: 1978
Kommun: Korsholm
Hemort: Singsby
Titel: Ped.mag. Högstadie-och gymnasielärare.
E-post: yngve.lithen@abo.fi
Tel: 050-3020049

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för ett Korsholm där såväl barn, vuxna och de äldre mår bra. Grunden för att kommuninvånarna ska må bra är att vi i Korsholm satsar på att ge en god service åt alla invånare i alla livets skeden oavsett ålder eller var i kommunen man bor. Man ska kunna lita på, och känna sig trygg i Korsholm!

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

En kvalitativ grundläggande undervisning och skola är grunden för fortsatta goda utbildningsmöjligheter. En hög utbildningsnivå och vårt "kunnande" är en viktig faktor i Finlands konkurrenskraft globalt sett. För detta behövs det resurser. Vi får inte spara in på skolan eftersom barn och unga är vår framtid. Vi bör även se till att det finns tillräckligt med resurser för barn och ungas välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En förutsättning för ett välmående samhälle och en välmående kommun är en välskött ekonomi som är i balans och att det finns resurser att fördela. För detta behöver vi i Korsholm satsa på att skapa goda förutsättningar för småföretag, men även för att locka större företag eftersom de skapar arbetsplatser och ger skatteinkomster till kommunen. Samtidigt måste vi se till att ta hand om de företag vi redan har i vår kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›