Carola Lithén

51

" Ett välmående Korsholm"

En social, öppen och optimistisk 54-åring som mer än halva livet har varit påverkare i vår kommun och inom ett flertal organisationer - och gärna vill fortsätta med det. Över 20 år som lärare, min funktionsnedsättning och det breda sociala engagemanget har gett värdefulla kontakter och insikter. Jag tror på att vi tillsammans kan åstadkomma förändring, och jag är målmedvetet inriktad mot framtiden. Jag vill medverka till att Korsholm satsar på utveckling och livskvalitet för alla, såväl i byarna som i centrum av kommunen.

Namn: Carola Lithén
Födelseår: 1966
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Ped. mag.
E-post: carola.lithen@netikka.fi
Tel: +358504640652
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa småbarnspedagogiken och skolan ger grunden för trygga, friska, kreativa barn som trivs, har en meningsfull fritid och är delaktiga. Vi behöver ge tillräckliga resurser till undervisningspersonalen, till kuratorer, psykologer och coacher. Dagis och skola ska stöda inlärning, lekfullhet och välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående, delaktiga invånare - i livets alla skeden och runt om i hela kommunen - ska få sin kommunala service rimligt nära. Hela Korsholm ska leva, och vi behöver en fungerande infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, och även en meningsfull vardag med mötesplatser, fritidsaktiviteter och ett gott kursutbud.
Vår fantastiska natur och miljö ska stödas genom klimatsmarta lösningar och satsningar på inhemskt och närproducerat.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Korsholms målsättning är att vara landets mest företagarvänliga kommun. Företagsamhet bygger samhället och ger människorna jobb och tryggad inkomst. Bra möjligheter till utbildning ger i sin tur god sysselsättning, och detta tillsammans med en stärkt företagsamhet bidrar till en välskött kommunal ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›