Lisa Ström

71

""Nära dej i livets alla skeden""

Jag är daghemsföreståndare. Gift, har 3 barn. Uppvuxen i Kronoby, flyttade till Rödsö för ca 20 år sen. På fritiden sjunger jag i ett garage-rockband och på sommaren trivs jag bäst vid villan med familjen

Namn: Lisa Ström
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Daghemsföreståndare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

För mej är det viktig att trygga en god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar. Det behöver göras långvariga och hållbara satsningar på småbarnspedagogik och skola.
Inom småbarnspedagogiken ska man arbeta tydligare med jämställdhet och följa upp att jämställdhet uppnås.

Kvaliteten på
småbarnspedagogiken behöver stärkas. Vi behöver också se till att det finns tillräckligt med resurser. Det behövs
lösningar för att locka mera behörig
personal till småbarns-pedagogiken och för att kunna behålla dem.

I Karleby är det viktigt att vi kan trygga tillgången på tillräckligt med svenskspråkiga platser inom småbarnspedagogiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Att vi kan medverka till att det satsas på att skapa lösningar för att erbjuda våra åldringar en trygg miljö att åldras i. Och att det erbjuds individuella och fungerande möjligheter för att stöda dem att bo kvar i hemmet och att det finns platser att flytta till där det erbjuds den service och vård som de behöver.
Det behöver också startas upp en diskussion om stöden och hjälpen till närståendevårdarna som gör stor och tung insats när fler och fler seniorer bor längre hemma.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

På grund av olika påtvingade omständigheter har jag börjat använda kollektivtrafiken och fått lite insyn i de nya linjerna inom kollektivtrafiken i Karleby. Vilken lycka och tur det var att kollektivtrafiken till Rödsö just hade påbörjats igen efter många års uppehåll.
Men med den inblicken ser jag
också kollektivtrafiken som en viktig fråga att utveckla på ett hållbart och vettigt sätt så att den blir attraktiv att använda och ett alternativ fler kan tänka sig välja. Och att speciellt linjerna till byarna utanför Karleby ska utvecklas så att det tjänar skoltrafiken, seniorerna, arbetare, bysbor.
Just nu kör de flesta turer tomma, men om alla turer avskaffas och linjer avslutas blir det kaststrof för de som har behov att använda dem.

Läs mer i vårt valprogram ›