Lisa Kentala

78

"Min hemkommun , en välmående kommun med framåtanda - här trivs jag allra bäst - plats för rekreation och nära till naturen"

Född och uppvuxen i Pedersöre. Gift och har två vuxna barn. Vi flyttade till Pedersöre när barnen var små. Skolan och daghem fanns på promenadavstånd. Redan då uppskattade vi miljövänligt byggande och med naturen nära. Jag är en hängiven motionär. Ni träffar mig oftast ute på långa promenader eller på en skogsvandring med min hund. Jag har jobbat med kost och hälsa i 30 år vid Bildningsverket.

Namn: Lisa Kentala
Födelseår: 1960
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Specialsakkunnig
E-post: lisa.kentala@multi.fi
Tel: 0445190160
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi behöver en god utbildningsnivå och en trivsam inlärningsmiljö. Behörig personal på alla utbildningsnivåer ska vara en grundrättighet. Tillgången till god elevvård och mångsidigt stöd bör garanteras längs hela inlärningsstigen. Trivsamma och hälsosamma matstunder bör främjas och skollunchen ska bli en positiv upplevelse av alla! Skolmåltiden ska vara en pedagogisk "lektion".

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.Livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunens invånare ska känna sig trygga och må bra. Servicen ska fungera och vara nära kommuninvånaren. Trygghet i livets alla skeden är viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›