Mikael Lindvall

29

"Beslutsfattande med Hjärta och Hjärna för hela Nykarleby."

Har haft förmånen att få vara politiskt engagerad i över 30 år. Tack vare min personlighet och erfarenhet från mitt politiska engagemang, de två senaste åren har jag haft förmånen att få vara stadsfullmäktige ordförande, så har jag blivit bra på att se helheten, se hur allt hänger ihop. Jag vill gärna fortsätta vara med och fatta beslut som håller långt in i framtiden för hela Nykarleby. Beslutsfattande med Hjärta och Hjärna.

Namn: Mikael Lindvall
Födelseår: 1966
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Handledare
E-post: mikael.lindvall@optimaedu.fi
Tel: +358447679339

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En väl skött ekonomi är en grundförutsättning för att vi ska få allt annat att fungera. Med en skött ekonomi kan vi vara med och skapa förutsättningar för företagande, sysselsättning, boende och hållbart byggande, en bra skola för alla, fungerande småbarnspedagogik och goda möjligheter att integreras i Nykarleby varifrån man än kommer, på ett hållbart, miljö och klimatsmart sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›