Tiina Lindtman

200

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Tiina Lindtman
Födelseår: 1962
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: MedTech Professional, försäljare, ex-företagare, röntgenskötare

Viktiga politiska frågor