Kicka Lindroos

44

Sibbobo sedan födseln. Har bott kortare och längre tider på andra ställen i Finland och världen men för ca 20 år sedan återkom jag till Sibbo. Jag har alltid sagt att jag är Sibbobo, även om jag bott någon annanstans. Jag har två unga vuxna söner, och bor i ett egnahemshus.
Jag har varit med i ett par omgångar i Sibbopolitiken, suttit i kommunstyrelsen i åtta år, varit styrelsens representant i både svenska och finska skolsektionerna och i näringslivssektionen. Jag är Sibbos representant i HRTs styrelse, där jag är suppleant med närvarorätt på alla möten.
Förra sommaren svängdes allt upp och ner - jag fick snabbväxande cancer, DLBCL, lymfom som hoppeligen nu är kurerat med supercytostater följda av en stamcellstransplantation. I min wordpressblogg skriver jag nu och då om läget, ibland också om politik.

Namn: Kicka Lindroos
Födelseår: 1962
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: IKT-koordinator
www: https://kicka.wordpress.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Under det senaste åren har det blivit klart att vi börjar nå gränsen, och måste börja tänka klimatsmart i allt vi gör. Hållbart byggande och hållbar verksamhet är viktigt om vi skall ha en vettig värld att bo i ännu om 40 år. Varje land, varje kommun, varje individ måste anpassa sig.
Kommunens service måste på alla nivåer göras klimatsmarta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Sibbo växer och det byggs både privat och av kommunen. Att växa med 500 mänskor per år betyder att det är konstanta förändringar speciellt i centren Nickby och Söderkulla.
Vi måste kunna bygga så vi bygger för framtiden med hållbarhet i åtanke, för de servicar kommunen upprätthåller. Vi skall hålla ordning på det som byggs så mängden stora och små lägenheter är vettig. Friluftsleder, motionsplatser, idrottshallar bör finnas lättillgängliga för invånarna. Platser för distansjobbande och kontor för småföretag bör finnas tillräckligt av i kommunen.
Nästa fullmäktigeperiod slås detaljplanen för Nickby Gård NG8 fast - var skall ett lättillgängligt friluftsområde finnas om 3000 mänskor flyttar till åkern? Istället för att fördubbla mängden invånare i Nickby för att kanske få igång tågtrafiken, lönar det sig att ta vara på rekreationsområdet, utveckla det, och placera långt fler bostäder inne i Nickby.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Våra barn och ungdomar, men också vi vuxna, måste lätt kunna idrotta och motionera - det behövs vettiga motionsplatser i många fler byar, och också verktyg för att upprätthålla skidspår och skridskoplaner, spångar i skogen mm.
Också de äldre måste lätt kunna motionera eller få hjälp till det när det behövs.
En by bör kunna ta hand om sin egen närmiljö, kommunen behöver inte göra allt, men tex verktyg och bensinpengar behövs för att byn skall få det att gå smidigt, och understöd måste ges för hållen verksamhet.
I tätorterna bör kommunen upprätthålla idrottsplatser, fritidsområden etc. Ibland tillsammans med en aktiv idrottsförening.

Läs mer i vårt valprogram ›