Oliver Lindqvist

606

"Bättre sexualundervisning och arbetsaktivitet för personer med funktionsnedsättning till Vanda!"

Jag är 27 år gammal från Vanda. Jag är en positiv människa. Jag tycker att allas aktivitet räknas i samhälle. Människor med funktionsnedsättning borde slippa lättare in i arbetslivet. Att öka den socioekonomiska situation för personer med funktionsnedsättning är allas fördel!

Namn: Oliver Lindqvist
Födelseår: 1993
Kommun: Vanda
Hemort: Vantaa
Titel: Sexualuppfostrare
E-post: oliver.lindqvist@live.fi
Tel: 0405457938
Medlem i :

Viktiga politiska frågor