Madelene Lindqvist

25

"För ett livskraftigt och jämställt Vörå"

Jag är en 32-årig småbarnsmamma som bor i Österby, i Oravais kommundel. Till vardags jobbar jag som verksamhetsledare på Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP). Under de senaste åren har jag varit hemma och skött om vår familjs första barn. Våren 2021 växer vår familj ytterligare då vårt andra barn väntas födas i slutet av april.

Jag har suttit en period i fullmäktige och har under den tiden varit med i bland annat landsbygdsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och Västkustens tillsynsnämnd.

Namn: Madelene Lindqvist
Födelseår: 1988
Kommun: Vörå
Hemort: Österby
Titel: Agronom AFM
E-post: madelene.lindqvist@slc.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Vörå ska vara en företagarvänlig kommun. Har vi inte arbetsplatser i kommunen är det också svårt att få människor att stanna eller flytta tillbaka hit. Jag vill jobba för att kommunen ska vara flexibel för företagen.

Primärnäringarna ligger mig varmt och hjärtat och jag vill jobba för att vi även i framtiden har ett starkt lantbruk och en levande pälsdjursnäring i Vörå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan ska vara en så trygg plats som möjligt. Barnen ska få vistas i en skolmiljö där de har möjlighet att lära sig nya färdigheter, få vänner och utvecklas till sin fulla potential.

Vi behöver även i framtiden kontinuerligt satsa på underhåll av våra skolor så att både personal och barn får vistas i friska fastigheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jag vill jobba för att Vörå ska vara en så jämställd kommun som möjligt. Vi når bäst jämställdhet genom en öppen kommunikation och möjlighet för alla parter i vårt samhälle att få komma till tals.

Läs mer i vårt valprogram ›