Hans-Erik Lindqvist

31

"Jag vill arbeta för att Närpesborna ska kunna leva ett gott liv i en inspirerande och trygg miljö. "

Jag är en aktiv person som är intresserad av samhällsfrågor. De bästa resultaten uppnås genom att jobba tillsammans i ett team.
Som forstmästare har jag arbetat inom skogssektorn och de senaste åren i kommunal förvaltning och ledning. Därtill har jag bedrivit ett deltidsjordbruk. Nu är jag nybliven pensionär.
Mina familj består av sambo, tre vuxna barn och två barnbarn. Mina intressen är bl.a. skäriliv, motion och bänkidrott.

Namn: Hans-Erik Lindqvist
Födelseår: 1954
Kommun: Närpes
Hemort: Finby
Titel: Forstmästare, pensionär
E-post: hanserikjohan.lindqvist@gmail.com
Tel: +358 50 5811760

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

För ett gott liv behövs arbete, bostad och intressanta fritidssysselsättningar i en inspirerande och trygg miljö samt jämlikt utbud av tjänster som dagis, skola, vård och omsorg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Det är viktigt att fortgående främja starka branscher, bredda utbudet på arbetsplatser och öka möjligheterna till distansarbete. Den kommunala ekonomin ska vara välskött och ses på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Målet bör vara ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett ständigt arbete med integrering behövs för att vi alla ska kunna trivas på bästa möjliga sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›