Eva Lindqvist

""Allas välmående viktig i alla åldrar och speciellt åldrigar står mig nära som jag sköter om" "

Eva Lindqvist från Edsevö. Gift med Kristian och har fem barn och ett barnbarn.
Intresse vara ut och motionera och studera.
Arbetar som Närvårdar inom Åldringsvården på Pedersheim och egen företagare Medicinsk fotvårdar.
Fackligt engagerad inom Super Närvårdarnas fackförbund

Namn: Eva Lindqvist
Födelseår: 1971
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Närvårdar
Tel: 0445466936