Christoffer Lindqvist

27

Grankullabo sedan 1982. Är gift sedan 42 år och har tre vuxna barn och 8 barnbarn. Pensionär, tidigare ledande befattningar i näringslivet i Finland och utomlands. Är fullmäktgesuppleant, medlem i samhällstekniskutskottet och byggnadsutskottet samt är styrelseordförande för stadens hyresfastigheter.

Namn: Christoffer Lindqvist
Födelseår: 1952
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Dipl.Ing.
E-post: christoffer@moisk.com
Tel: 0501490

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag arbetar för att det finns byggnader från alla tidsperioder i Grankulla och att man inte river när det är möjligt att bevara. En hållbar utveckling förutsätter detta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag arbetar för att Grankullas ekonomi är på en sund bas och att skuldsättningen inte äventyrar en god servicenivå i framtiden

Läs mer i vårt valprogram ›