Nina Lindholm

55

"Ett starkt Åbo som är jämlikt för alla."

För mig är jämställdhet en fråga om att alla är viktiga och får delta och påverka inte minst sin egen position.
I arbetslivet jobbar jag i ett byggföretag och har sett att attityderna går mot det bättre, men det finns plats för förbättring.
Det är glädjande att vi nu igen uppskattar träbyggande och naturliga material. Åbo är och skall vara föregångare här.

Namn: Nina Lindholm
Födelseår: 1959
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Städare / siivooja
Medlem i :

Viktiga politiska frågor