Max Lindholm

707

"Rim och reson i politiken!"

Jag är en 45-årig infödd stadibo. Både liberal och företagsam. Idrott, havet och naturen är alla nära mitt hjärta. Jag är en tvåbarnspappa till två döttrar. Tyvärr också änkling, eftersom allt inte går som i Strömsö alla gånger i detta livet. Jag har varit aktiv Röda korsare i årtionden, vilket berättar något om min värdegrund. Jag har mer erfarenhet av livet än av politiken. Det är sådana människor som behövs till stadens fullmäktige: människor som lever mitt i livet, dess snabba år, människor, som vet vilka utmaningar vi helsingforsare har att tackla i vår vardag.

Namn: Max Lindholm
Födelseår: 1975
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsinki
Titel: Advokat

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Staden urholkas och stagnerar utan företag som erbjuder produkter och tjänster till invånarna. Det finns dock alltid de som av olika orsaker behöver stöd och hjälp. Stadens ekonomi kräver dock att det också finns företag, som betalar skatt till staden. Om det saknas betalare, finns det inte heller något att fördela till dem som är i behov av hjälp. Detta är en ganska enkel ekvation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

På många ställen, t.ex. i Östra Helsingfors är barn i flykt från mögelskolor. Blev tjänstemännen och politikerna överraskade av luftkvaliteten? Knappast i alltför många fall, men behövliga åtgärder har inte vidtagits, innan det till slut har varit nödtvunget. Staden måste säkerställa att barn och unga har en säker skolmiljö. Budgetskäl får inte användas för att framflytta behövliga skolsaneringar i framtiden, såsom också skett inom det svenska skolnätet inom t.ex. det Nordvästra distriktet.

Staden bör understöda barns och ungas ledda fritids- och idrottsaktiviteter mer. Det skall finnas rum för tanken om en sund själ i en sund kropp. Då hallturer fördelas får inte de behov som barn och unga har till vettiga tider hamna på sidospår. En tillräcklig sömn och vila är ytterst viktiga också för barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi behöver en levande stad, där man beter sig gott. Där det finns lokal samhörighet. Där människor kan förverkliga sig själva, leva, glädjas, älska, skapa.

Staden är inte endast statistik, tal, kalla fakta. Staden består av oss alla, av invånarna, de som kommit med tåg, och av invandrarna. Det finns en plats för oss alla, ingen får lämnas utanför.

Jag vill verka för ett mångformig, -kulturell och rik, levande stad och stadsmiljö. I mitt beslutsfattande kommer jag att befrämja dessa målsättningar.

Jag vill ha en stad där det är gott att leva och vara.

Läs mer i vårt valprogram ›