Glen Lindholm

78

"Budgeten måste vara balanserad och lånetagningen minimal. Den åldrande befolkningens och de ungas behov bör beaktas - närståendevården för äldre och för unga utbildningen och fritidsverksamheten. "

Min farfar bodde i Kyrkslätt (Friggesby) fram till hösten 1944 då han, som alla andra i Kyrkslätt var tvungen att lämna sitt hem. Beklagligtvis avled han och även min far före Kyrkslätt återförenades med Finland. Jag föddes i Kotka där jag gick min skola och skrev studenten i Kotka Svenska Samskola. Mina studier började jag i svenska handelshögskolan (Hanken) men då nationalekonomi, som ett ämne inte ännu inkluderats i Hankens program skrev jag mig in i statsvetenskapliga fakultet i Helsingfors universitet där nationalekonomi var med som ett separat ämne. Som huvudämnen vid sidan om nationalekonomi valde jag bl.a. socialpolitik, ekonomisk och social historia och didaktik och pedagogik. Jag jobbade för Rädda Barnen (Save the Children) som organisationssekreterare fram till 1973 då jag anställdes av utrikesministeriet. I ministeriet har jag arbetat bl.a. som sektionschef och avdelningschef för biståndsavdelningen med budgetansvar för ca 400 mn euro. Som ambassadör med sidoackreditering har jag verkat i 13 länder. Den sista posten var Australien. Vi flyttade till Kyrkslätt i december 1988 men har på grund av mitt arbete bott utomlands en del av tiden.

Namn: Glen Lindholm
Födelseår: 1944
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Hindersby, Kyrkslätt
Titel: Utrikesråd/Ambassadör emeritus, politices magister
E-post: glwilin@gmail.com
Tel: 0453208006

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunen bör vara attraktiv för företagare och investerare, vilket är en förutsättning för att kommunen kan utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Den äldre befolkningens andel i kommunen kommer att öka. Det är vårt ansvar att se till att den åldrande befolkningen klarar sig och att resurser riktas till äldreomsorgen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

För att få de unga att stanna kvar i Kyrkslätt bör man göra kommunen mera attraktiva för dem. Det gör man genom att öka fritidsaktiviteterna, men samtidigt se till att eknonomin utvecklas så att det finns arbeten för dem i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›