Pär-Gustav Lindh

21

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Pär-Gustav Lindh
Födelseår: 1949
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: pensionär
E-post: pglindh@gmail.com