Marlene Lindgren

28

"För en bättre vardag för alla i vårt Nykarleby, landsbygd och småstad i utveckling."

Hälsovårdsmagister med lång erfarenhet i vårdarbete och ledarskap.
Ärlig, ansvarstagande, samarbetsvillig och ivrar för en ständig utveckling av vårt samhälle.
Arbetar för en fungerande närservice, förebyggande hälsovård, behovsanpassad sjukvård och en individanpassad äldre omsorg.
Gift och har vuxna barn, barnbarn och ett barnbarnsbarn.
Kopplar av vid och på havet.

Namn: Marlene Lindgren
Födelseår: 1950
Kommun: Nykarleby
Hemort: Jeppo
Titel: Pensionär/Ledande skötare/Hälsovårdsmagister
E-post: neni.lindgren@gmail.com
Tel: 0447219031
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Attraktiva valbara tomter inom kommunens alla delar.
Å- och havsnära boende, ett smidigt system för bygglov.

Varierat utbud av hyresbostäder, för ungdomar, barnfamiljer och seniorer.

Naturliga områden för motion och utevistelse hör till i ett bra bostadsområde, liksom bibliotek och möjligheter till olika kulturupplevelser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Farbara och trygga vägar och gator både vinter o sommar.

Trygga korsningar och broar.

Utökning av lätta trafikleder för tryggare skolvägar, tryggare butiksbesök för pensionärer och ökade motionsmöjligheter för alla.

Småbåtsfarleder i skärgården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Smidig planering med framförhållning som befrämjar företagsutvecklingen och utvecklingen av såväl jordbruk, pälsfarmning som vindkraft, samt olika service företag.

Industriområden i hela kommunen enligt behov.

Läs mer i vårt valprogram ›