Kiti Lindén

113

"Jag vill fortsätta jobba för ett barn- och familjevänligt Jakobstad"

Jag är mamma till två barn i dagis- och skolåldern. Min man är företagare och uppvuxen i Jakobstad. Själv har jag vuxit upp i Esbo och efter det bott i huvudstadsregionen, förutom en period av utbytesstudier, innan kärleken förde mig till Österbotten. Här i Jakobstad har jag bott sedan 2010. Jag trivs väldigt bra i min nuvarande hemstad och efter att jag blev förälder blev jag allt mer intresserad av att kunna påverka hurdan stad Jakobstad är för barnen att växa upp i.

Det är andra gången jag ställer upp i kommunalvalet. Den nuvarande perioden har jag suttit i bildningsnämnden, svenska skolsektionen och direktionen för Jakobstads vatten samt det senaste året varit ordförande för kultursektionen. Som Sfp:s första suppleant i stadsfullmäktige har jag också fått möjligheten att delta i de flesta fullmäktigemöten. Där har jag även tagit möjligheten att göra två motioner under denna period. Min senaste motion ledde bl.a. till att vi i Jakobstad ska bilda ett barnparlament, så att yngre barn som ännu inte kan delta i ungdomsfullmäktige kan göras mer delaktiga och hörda i vår stad.

Namn: Kiti Lindén
Födelseår: 1979
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Ekonomie magister
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Välmående barn och unga är en förutsättning för en fungerande framtid. När vi gör beslut som berör dem måste vi tänka på konsekvenserna på längre sikt. Vi måste satsa på det förebyggande arbetet. Barnen och barnfamiljerna behöver rätt stöd vid rätt tidpunkt under hela barnens uppväxttid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Trygga och friska skolor för alla språkgrupper. Välmående elever och lärare så att alla kan nå sin fulla potential. Nolltolerans på mobbning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Sund, trygg, mångsidig och professionell småbarnspedagogik. Samarbetet med vårdnadshavarna stöder barnens uppväxt, utveckling och lärande. Småbarnspedagogiken möjliggör att vårdnadshavarna kan delta i arbetslivet eller studier, men framför allt är småbarnspedagogiken barnens rättighet.

Läs mer i vårt valprogram ›