Henrik Lillqvist

112

"Jag vill jobba för ett välfungerande lokalsamhälle där människor och företag får må bra och utvecklas."

Med min kandidatur i kommunalvalet vill jag gärna ställa upp och jobba för hela Jakobstadsregionens bästa. I de olika sammanhang som jag har verkat genom åren, har jag byggt en god grund för att förstå samhällets olika funktioner.

Jag har samlat erfarenheter bl.a. från att växt upp på ett jordbruk i Kisor, från ingenjörsstudier på 80-talet och från en över 30 år lång arbetskarriär.

Jag har jobbat i chefspositioner inom internationell exportindustri, på callcenterföretaget NovaCall och på energiföretaget Herrfors. Sedan 2009 har jag jobbat som konsult och företagare inom trafikbranschen. Dessutom har jag även utbildat mig till massör och driver nu en massörsmottagning i Jakobstad.

På fritiden har jag har varit både fotbolls- och hockeyförälder i nejdens juniorlag. Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag i Jakobstads svenska församling, och är för tillfället styrelsemedlem i föreningen som äger och driver Pörkenäs lägergård. Jag deltar regelbundet i aktiviteter som nejdens idrottsföreningar ordnar med bl.a. löpning, skidåkning och orientering. Vi har sommarstuga på Svartgrundet och jag är därmed medlem i Ådöfjärdens intresseförening och Kisor-Ådö väglag. Jag tycker om att bygga, skruva och fixa.

Jag är gift och har 4 barn, varav de flesta är utflyttade. Ifall jag får förtroende så ställer jag gärna upp för att jobba med de utmaningar som finns att lösa i regionen.

Jag vill vara noggrann, rättvis och pragmatisk i beslutsfattandet. Jag vill vara lyhörd för olika synpunkter och ta faktabaserade beslut, som gagnar helheten.

Namn: Henrik Lillqvist
Födelseår: 1966
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Privatföretagare
E-post: hlillqvist@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Ett välfungerande näringsliv är avgörande för att samhällets övriga funktioner skall kunna fungera. Vi måste jobba för att nejdens företag skall få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och anställa personal, samtidigt som vi värnar om miljön och våra fina natur. Vi måste sköta stadens ekonomi klokt så att vi får valuta för skattepengarna i form av välmående människor och företag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Hand i hand med välfungerande företag, behöver vi en generös, inbjudande och miljövänlig bostadspolitik som lockar nya invånare till Jakobstad. Jag ställer mig även positiv till en framtida sammanslagning med grannkommunerna. Vi är redan i praktiken en region vad gäller boende, utbildning, handel, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. Vi bör därför även kunna sköta det kommunala beslutsfattandet med hela regionens gemensamma bästa för ögonen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

"Ett samhälle inte är bättre än hur det tar hand om de svagaste".
Vi måste se till att sektorerna som fostrar, utbildar och vårdar kommunens invånare, får nödvändiga resurser för att klara av sina uppdrag. Vi skall stöda frivilligverksamheter som uppmuntrar till utövande av motion, idrott, musik, kultur och övriga sociala gemenskaper bland unga och äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›