Ron Liljendal

253

Jag är en 41 årig familjefar från Borgå. Till familjen hör min fru och 3 barn i åldern 9-13. Fritiden tillbringas med familjen, släkt och vänner.

Uppmuntran till idrott och motion anser jag vara viktiga element i barnens uppväxt. De bidrar till hälsosamma levnadsvanor, fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Att stödja motions- och idrottsföreningar samt upprätthålla och utveckla idrottsanläggningarna är saker jag kommer att jobba för. Idrottsföreningarna är i en central roll. Idrotten ska behandlas jämställt på junior-, senior- och professionell nivå.

Jag vill se till att skolorna och dagvården ger våra barn en trygg och glad omgivning att växa upp i. Vi skall ha vettiga gruppstorlekar i skolan, se till att de finns tillräckliga timresurser och se till att de finns tillräckligt med utrymme i skolorna.

Namn: Ron Liljendal
Födelseår: 1979
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Verksamhetsledare
E-post: ron.liljendal@sulo.fi
Tel: 040-7385599

Viktiga politiska frågor