Lilian Adler

57

"Vill jobba för skola,dagvård,äldrevården och för förbättring av våra vägar och infrastruktur."

Jag ä 43 år,r uppvuxen i Kållby och numera gift och bosatt i Åvist i Överpurmo. Har 4 barn i åldern 7-17 år. Jobbar som lokalvårdare inom Pedersöre Kommun men är utbildad Närvårdare med specialicering inom äldreomsorgen.

Obunden  
Namn: Lilian Adler
Födelseår: 1977
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Närvårdare, Lokalvårdare
E-post: lilian.adler@multi.fi
Tel: 0505875662

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

För att ha en fungerande vardag,skol och dagvård,jobb och fritidsintressen behövs i första hand en fungerande infrastruktur,som är A och O till allt.

Läs mer i vårt valprogram ›