Liisa Karvinen

3

Det är viktigt att i Tusby bibehålla naturområden även nära bostadsområdena för invånarnas trivsel. Både gamla och unga ska kunna trivas. Service även på svenska ska finnas att få.

Namn: Liisa Karvinen
Kommun: Tusby
Titel: Ekonomiassistent