Li-Lo Söderholm

33

"Tillsammans, med god vilja och framsynthet för Östnylands kronjuvel, Lovisa."

Jag är född i Lovisa och har gått i Lovisa i skola mina första åtta skolår. Idag bor jag med min man i Segersby i stadsdelen Pernå.
Jag har tre barn och fyra barnbarn.
Jag har jobbat som lärare och de sista tolv åren av mitt yrkesliv som rektor varav fem år i Lyceiparkens skola i Borgå.
Orsakerna till att jag ställer upp i kommunalvalet är bl.a.
• Jag ser att Lovisa med sin rika historia och sitt läge har en potential att locka till sig nya invånare och turister men också de nuvarande invånarnas behov måste beaktas.
• I min långa arbetskarriär inom fostran har jag skaffat mig kunskaper om ungdomar, deras fostran och lärande; om arbetsklimat och hur man aktivt jobbar för ett bra arbetsklimat; ledarskap och dess betydelse för motivationen; hur man utarbetar arbetsplaner och strategier samt hur dessa befästs i arbetsgemenskapen.
• Jag satt i bildningsnämnden 2013-2017 och har suttit i välfärdsnämnden sen 2019. De här medlemskapen har lärt mig om hur man jobbar inom politiken och jag har fått ”dra mitt strå till stacken” för de saker som ligger mig närmast hjärtat, nämligen utbildning, bildning, kultur och ungdomar.
• Som f.d. tjänsteman vet jag vilka bestämmelser och utmaningar tjänstemännen har. Tjänstemännen borde se de förtroendevalda som resurser och jag värnar om ett gott samarbete med de politiskt valda och tjänstemännen.
• Eftersom jag bor på landet känner jag väl till de utmaningar som befolkningen på landsbygden har att kämpa med, servicen, kommunikationer, infrastruktur osv.

Namn: Li-Lo Söderholm
Födelseår: 1957
Kommun: Lovisa
Hemort: Pernå, Lovisa
Titel: Pensionär, f.d. rektor

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi bör värna om Finlands jämlika, goda skola. Detta bör ske på många olika sätt och nivåer: Genom att se till att vi har en kompetent, motiverad lärarkår, friska, estetiska och pedagogiska utrymmen som lockar till nyfikenhet, upptäckarglädje och vilja att lära sig, bra, moderna läromedel, uppdaterade och funktionella planer för lärandet och välmående och tillräckligt med övrig personal. Ett gott ledarskap stöder både skolans kvalitet och elevernas och personalens välmående. Här avser jag både skolans rektorer och stadens chefer inom bildningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

"En sund själ i en sund kropp".
Ett rikt utbud av goda fritidsaktiviteter spelar en central roll i att skapa och upprätthålla välmående. Vi behöver olika typer av fritidsaktiviteter, både inom idrott och kultur men varför inte också olika intellektuella aktiviteter som schack, veteskapsklubbar mm
" Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds och föreningsverksamheten stärker identiteten, det sociala kapitalet och har en viktig roll i vårt samhälle." https://riksdagsval.sfp.fi/en-valmaende-befolkning/
Invånarnas välmående är mångfacetterat och beror på många olika faktorer. De grundläggande behoven av husrum, mat, hälsovård och inkomster bör tryggas. Sedan kommer att vara med i ett socialt sammanhang där du känner dig välkommen och blir hörd. Möjligheter att påverka och utvecklas är likaså viktiga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Om stadens ekonomi inte är i skick finns det heller inte resurser att satsa på att upprätthålla en hög nivå på olika serviceformer, skolor, infrastruktur mm eller att utveckla olika sektorer. En dålig ekonomi leder till nedskärningar, att utvecklingen stagnerar och investeringar uteblir.
Ett starkt och välmående näringsliv ger staden inkomster, lockar nya företagare och invånare till staden. Dessutom sysselsätter de stadens invånare.
Bra, välmående företag fungerar som P.R. för staden.

Läs mer i vårt valprogram ›