Marcus Lepola

41

"Det svenska språket och vårt arv är synnerligen viktig just nu i Pargas och i Finland."

Ursprungligen hemma från Karleby, Pargasbo sedan 2003. Familjen består av hustru, tre barn och två hundar. Äldsta barnet inleder värnplikten i januari i Dragsvik. Jobbar främst med kulturarvsfrågor och det svenska kulturarvet i Finland. Har länge varit involverat i Pargas hembygdsmuseum och Pargas Port Rotaryklubb. Är dessutom aktiv reservist som trivs i skog och mark. Jag jagar både bytesdjur och fornlämningar då jag går omkring i skog och mark i Pargas stora kommunområde.

Namn: Marcus Lepola
Födelseår: 1976
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Etnolog
E-post: mlepola@hotmail.com
Tel: 0405031758

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Nya energiformer innebär nya tekniska lösningar och nya arbetsplatser. Pargas kan bli en modellkommun i klimatsmarta lösningar - fjärrvärmesystemet finns redan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående är ett brett begrepp - för att må bra måste många olika faktorer fungera i vardagen. Hälsa, arbete, fritid och boende inverkar direkt på välmående. Välmående invånare är produktiva både i arbete och under fritiden. Utmaningen är att se till att invånarna i alla kommundelarna har tillgång till den nyckelservice som stöder välmående. Det är mycket billigare att stöda välmående än att betala för vården av invånare som inte är välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Antalet inflyttare till Pargas ökar, många har arbete på annan ort. Förbättra förutsättningar för distansjobb och nätverksbindande genom att erbjuda distansjobbare tillgång till arbetsutrymmen i en "distans-hub" med ett gemensamt kafferum med möjlighet till interaktion med andra distansjobbare. Turismnäringen är också viktig för skärgården. Corona-pandemin har medfört stora förändringar inom turism-näringen. Man kan förvänta sig att invånare inom EU kommer att resa mera innanför Europa på grund av covid. Likväl pekar trenden på mera miljövänlig turism och prioritering av naturupplevelser. Det finns en del arbete både gällande branding av regionen och skapandet av nya turismprodukter. Vi är inte "Åbo skårgård", vi är Åbolands skärgård!

Läs mer i vårt valprogram ›