Leif Svenfelt

20

"Trygghet för alla, i alla livsskeden, allt från kvalitativ småbarnspedagogik och skola till en högklassig åldringsvård."

Jag är en 71-årig pensionär, aktiv föreningsmänniska och kulturintresserad. Jag är gift med Monica, tillsammans har vi tre barn och åtta barnbarn. Jag spenderar rätt mycket tid i skogen med bl.a. röjningsarbeten och dylikt. En viktig del är också tiden ute på vår sommarstuga vid havet.

Efter många perioder i fullmäktige, i olika nämnder samt 14 år i kommunstyrelsen så känner jag mig ännu motiverad och redo att ännu en period jobba för ett bra och självständigt Larsmo.

Namn: Leif Svenfelt
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo, Bosund
Titel: Pensionerad företagare