Laura Jahn

683

"För Helsingforsarna!"

Utbildning är grunden för allt välbefinnande. Helsingfors måste kunna erbjuda kvalitetsutbildning för alla, från tidig barndom till högre utbildning, oavsett var i staden de bor.

Barn och ungdomar är vår framtid. Därför bör vi ge dem en röst och garantera dem en säker tillväxtmiljö där det inte finns utrymme för diskriminering och mobbning.

Mitt Helsingfors är en stad där alla skall må bra och få sina röster hörda.

Namn: Laura Jahn
Födelseår: 1977
Kommun: Helsingfors
Hemort: Ulrikasborg
Titel: Magister i samhällsvetenskaper
E-post: laura.maria.jahn@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Det är Helsingfors stads ansvar att lösa de problem vi har inom småbarnspedagogiken.
Småbarnspedagogik är en grundläggande rättighet som alla barn är berättigade till och dagvårdsplatsen borde finnas nära hemmet. Läget i Helsingfors har blivit bättre de här senaste åren, men vi har fortfarande mycket att jobba på. Ett stort problem är personalbristen. Vi måste skaffa en trygg och trevlig arbetsmiljö till alla inom småbarnspedagogik så att också alla barn kan känna sig trygga. Vi måste göra arbete inom småbarnspedagogik till ett attraktivt yrke så att ännu flera vill arbeta där.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Boendekostnaderna i Helsingfors är alldeles för höga. Det är sant att vi behöver mycket nya små bostäder, men vi behöver också bostäder till barnfamiljer speciellt i Södra Helsingfors. Alla har rätt att äga en bostad men nu verkar det vara svårt för många. Det är svårt att få bostadslån och hyrorna är mycket höga. Att finna en lösning blir inte lätt, men man borde börja med att fundera hurdant Helsingfors vill vi ha. Vanliga människor har rätt att bo i Helsingfors centrum och vi måste göra det möjligt. Då man gör upp planer för Helsingfors centrum bör man ha åtanke att Helsingfors är ett hem för många.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Jag har skrivit under en invånarinitiativ som ni kan läsa här:

https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/17920

Läs mer i vårt valprogram ›