Lasse Bergroth

218

"Salo borde utvecklas till en trivsam stad att bo i."

Jag är 55 år gammal, född i Åbo, och har bott i Saloregionen sedan 1990: först i Bjärnå och sedan 1997 nära centret. Jag är frånskild och har två vuxna döttrar. Som medlem i SFP har jag varit sedan 2004.

Mitt huvudsakliga yrke är universitetslärare i datavetenskap på Åbo universitet. Därtill fungerar jag vid sidan av huvudsysslan som översättare och taxiföretagare i mitt privatföretag.

Jag har avlagt filosofie doktors examen i datavetenskap på Åbo universitet samt filosofie magisters examen i litauiska språket på Helsingfors universitet.

Jag är ordförande till vänskapsföreningen Donelaitis – Litauens vänner i Åbonejden r.f. sedan år 2005. Mina övriga viktigaste hobbyer är främmande språk, bridge och turism.

Namn: Lasse Bergroth
Födelseår: 1965
Kommun: Salo
Hemort: Salo, Anjalas stadsdel
Titel: FD, FM, universitetslärare, företagare
E-post: bergroth@utu.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Salos stadsbild i stadskärnan är tämligen anspråkslös och intetsägande. Enligt min åsikt bromsar detta avsevärt många potentiella inflyttare att välja Salo som bosättningsområde. Satsningar på stadsbilden skulle säkert ge en bra avkastning på lång sikt. Skillnaden till exempel till Åbo och Helsingfors är markant, vad stadsbildens trivsamhet beträffar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För att Salo skulle kunna utvecklas till en gynnsam riktning, behöver vi nya arbetsplatser och inflyttare i arbetsåldern. Den enda vägen att hålla staden levande är att få nya skattebetalare. Ett av Salos bästa trumfkort är ett gott utbud av bostäder med rimlig prisnivå. Genom att underlätta nya företag att etablera sig i Salobygden kan vi upprätthålla en god tjänstenivå i staden även i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

År 2009 förenades tio kommuner till en stad i Saloregionen. Förutsättningen till att de tidigare självständiga kranskommunerna skulle kunna bevara sin livskraft som välmående stadsdelar, bör en väl fungerande kollektivtrafik ordnas till de största tätorterna så att man kan ta sig till stadscentrum för rimligt pris även utan egen bil. Likaså bör grundläggande tjänster liksom skolor, gymnasier och hälsocentraler inte nedläggas utanför Salos centrum, för detta försämrar väsentligt förorters ställning som lockande bosättningsområden. Det är inte förnuftigt att centralisera allting till ett och samma ställe.

Läs mer i vårt valprogram ›