Lars-Erik Mannfolk

22

" Korsnäs - välmående och tryggt!"

Jag har alltid varit intresserad av olika samhällsfrågor och under många år varit invald i ett flertal kommunala organ. Intresset har inte minskat och jag är beredd att fortsätta med att jobba för kommunens bästa.
Mina fritidsintressen är bl.a. skogsbruk, jakt, fiske, resor och dans.

Namn: Lars-Erik Mannfolk
Födelseår: 1958
Kommun: Korsnäs
Hemort: Harrström, Korsnäs
Titel: Pensionär/Skogsbrukare
E-post: lars-erik.mannfolk@pp.inet.fi

Viktiga politiska frågor