Lari Nenonen

57

"Ett medmänskligt Åbo"

Alla ska få leva i en stad där de har tillgång till fungerande mentalhälsovård, möjlighet att hitta jobb eller skapa jobb åt sig själv, och vara säkra på att de behandlas med respekt oavsett hur de identifierar sig själva, sin tro, etniska bakgrund, eller sexuell läggning.

Namn: Lari Nenonen
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande, ekonomie kandidat
Medlem i :