Otto Långvik

38

"För ett klimatsmart och innovativt Raseborg"

Jag har bott i Karis sen 2005. Till familjen hör fru och tre barn. I drygt två år har jag innehaft en forskartjänst inom Bioekonomi på Novia i Ekenäs. Före det har jag forskat och undervisat inom kemi vid Åbo Akademi. Jag arbetar och forskar för att vi skall ha flera hållbara, miljövänliga och innovativa lösningar som skall trygga framtiden för våra barn och kommande generationer.

Goda transport, trafik och pendlingsmöjligheter är viktigt för vår familj. Jag vill göra det möjligt att Raseborg skall utvecklas och växa. Jag vill vara med och arbeta för att göra Raseborg ett tryggt och bra ställe att bo i.

Jag ställer upp för andra gången i kommunalvalet. Under den pågående perioden har jag deltagit i bildningsnämndens svenska sektion. Därtill är jag styrelsemedlem i Karis lokalorganisation samt Raseborgs kommunorganisation.

Namn: Otto Långvik
Födelseår: 1978
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Forskare
E-post: olangvik@abo.fi
Tel: 040 727 0878

Viktiga politiska frågor