Mona Lanaéus

602

"Viktigt med en levande tvåspråkighet!"

Som aktiv föreningsmänniska och styrelsemedlem i ett antal föreningar samt fd ordförandeposter kommer jag bra överens med olika människor. Att kompromissa men ändå få saker att hända!
Språket för mig är inte bara kommunikation utan även identitet och kultur! Jag håller hårt på de svenska traditionerna ss Lucia, dans runt granen och snapssång med sill och kräftor.

Namn: Mona Lanaéus
Födelseår: 1955
Kommun: Vanda
Hemort: Dickursby
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Grunden för det svenska språket och traditionerna läggs förutom i hemmen till en mycket stor del också inom småbarnspedagogiken och skolan. Vi skall bibehålla det svenska skolnätet! Stödet bör även fortsätta i yrkesskola, gymnasiet och vid högre utbildning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Det är viktigt med en levande tvåspråkighet:
- Vanda skall få mer språkkunnig personal till alla verksamhetsområden!
- vi stöder språkbadsdaghem och -skolor.
- svenska studentprovet tillbaka i finska skolor
- en jämlik social- och hälsovård
- integrering på svenska skall vara ett verkligt alternativ.
- god service för äldre även på svenska

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

- segregation motverkas
- nuvarande nivå på skatterna
- inga trängselavgifter
- fler arbetsplatser genom innovativt
tänkande
- fungerande trafikförbindelser
- mångsidig kultur, även på svenska
- konstruktiva ekologiska lösningar

-

Läs mer i vårt valprogram ›