Jussi Lahti

47

"En välmående kommun, med god service åt alla invånare. • För ett självständigt Korsholm • Daghemmen bör bibehållas i byarna • Kommunen bör bjuda på god service åt alla åldersgrupper, såväl unga som äldre • Korsholm skall fortsätta att vara en företagsvänlig kommun, samt ha ett gott samarbete med grannkommunerna"

Under den senaste mandatperioden har jag haft bl.a. följande poster förutom fullmäktige: v.o. i Samhällsbyggnadsnämnden, ordf. I fastighetssekt., ersättare i kommunstyrelsen, ers. I koncernsektion, ordf. för revisionsnämnden i Samkommunen Vasaregionens Arenor

Namn: Jussi Lahti
Födelseår: 1949
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor