Merja Laaksonen

84

"I Sjundeå har vi alla ett namn och vi behövs. Siuntiossa meillä kaikilla on nimi ja meitä tarvitaan."

Jag har följt med Sjundeås utveckling i hela mitt liv på paradplats som kommuinvånare och utöver det i åtta år som kommunalt anställd och därefter sedan 1988 som förtroendevald, senast som kommunstyrelsens ordförande sedan år 2013.

Min arbetserfarenhet består av olika uppgifter inom både den offentliga sektorn och internationella storföretag. De senaste fem åren har jag sysselsatt mig som företagare.

Olen seurannut Siuntion kehitystä aitiopaikalta koko elämäni ajan kuntalaisena ja sen lisäksi kahdeksan vuotta kunnan työntekijänä ja sen jälkeen vuodesta 1988 alkaen luottamushenkilönä, viimeksi kunnanhallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013.

Työurani koostuu monipuolisista tehtävistä julkishallinnossa ja kansainvälisissä suuryrityksissä. Viimeiset viisi vuotta olen työllistänyt itseni yrittäjänä.

Namn: Merja Laaksonen
Födelseår: 1956
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå - Siuntio
Titel: Företagare, pensionär - Yrittäjä, eläkeläinen
E-post: laaksonen.merja@kolumbus.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

En fungerande vardag med högklassiga, kostnadseffektiva kommunala tjänster från dagvård, skola och hälsovård till äldreomsorg står mitt hjärta nära.

Toimiva arki, joka kattaa korkeatasoiset kustannustehokkaat kunnalliset palvelut päivähoidosta, koulusta ja terveydenhoidosta ikäihmisten hoivapalveluihin on lähellä sydäntäni.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

En fungerande kollektivtrafik och ett väl skött vägnät är viktiga grundförutsättningar för en fungerande vardag.

Toimiva julkinen liikenne ja hyvin hoidettu tieverkosto ovat tärkeitä toimivan arjen perusedellytyksiä.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

En ekonomiskt hållbar utveckling förutsätter tillväxt och för det behövs invånare och ett brett urval av boendemöjligheter både på tätorterna och i glesbygden.

Taloudellisesti kestävä kehitys syntyy kasvusta, joka edellyttää asukkaita ja laaja-alaisia asumismahdollisuuksia sekä taajama- että haja-asutusalueilla.T

Läs mer i vårt valprogram ›