Jeanette Laaksonen

39

"För en välmående individ i ett välmående samhälle "

Jag är hushållslärare och jobbar i Sarlinska skolan och Kyrkbackens skola. Gift med Simo, bor ute på landsbygden och har två utflyttade vuxna barn.
Jag ser mig själv som en föreningsmänniska, just nu aktiv inom Röda Korset Pargas avdelning där jag är ordförande.
Sedan 2017 är jag stadsstyrelseledamot och det har varit mycket intressant.
För mig är det viktigt att vi har ett välmående, levande Pargas vilket jag gärna är med och jobbar för.

Namn: Jeanette Laaksonen
Födelseår: 1968
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Hushållslärare
E-post: jeanette.laaksonen@gmail.com
Tel: 0505424568
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Eftersom jag är lärare är detta ett naturligt val. För mig är det viktigt att de unga får en bra start i livet och att de mår bra. De är vår framtid. Jag är glad och stolt över att vi i Pargas satsar på småbarnspedagogik och skolor. Varje barn har rätt att känna sig trygg i skolvardagen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Ingen ska behöva känna sig ensam eller utstött. Vi tar hand om våra kommuninvånare oberoende av ålder. Ett bra samarbete mellan kommun och tredje sektorn ser jag som viktigt. I ett välmående samhälle ingår även motion, idrott och kultur, hobbyverksamhet, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin är ansträngd och vi lever i en annorlunda vardag med en pandemi som inte gör situationen bättre. Nu är det viktigt med talkoanda och att vi arbetar tillsammans mot samma mål: Ett välfungerande samarbete kommun och näringsliv, en levande skärgård och fler invånare som vill bo i vår fina stad.

Läs mer i vårt valprogram ›