Ann-Louise Laaksonen

704

"Du kan inte rädda hela världen, men du kan rädda en persons hela värld"

Är en 52 -årig ekonom från Gumtäkt. Jobbar med att utveckla HR- och ekonomisystem. En stor del av min fritid går till att vara aktiv och påverka i olika föreningar och organisationer. Jag rör mig mycket ute i naturen på långa promenader och har ofta även kameran med mig.

Namn: Ann-Louise Laaksonen
Födelseår: 1969
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Ekon.mag./Development Manager
E-post: annlouiselaaksonen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor