Jessica Kuhlefelt

702

"Ett bildat, företagarvänligt och hållbart Helsingfors. "

Mitt namn är Jessica Kuhlefelt och jag studerar pedagogik vid Helsingfors universitet för tredje året.

Jag är uppvuxen i Helsingfors och ser stor utvecklingsmöjlighet inom kommunen. Vi behöver beslutsfattare som lyssnar på sina invånare och som gör beslut som är vettiga även om flera år. I Helsingfors skall vi se till att vi har en välmående och kvalitativ skola, för både elever och personal, som även har tillräckliga resurser. Vi skall se till att framtidens Helsingfors har en fungerande infrastruktur med bred och förmånlig kollektivtrafik och även plats för andra fordon. Som huvudstad skall vi se till att leda med exempel inom sysselsättning och företagsamhet.

Namn: Jessica Kuhlefelt
Födelseår: 1996
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande
E-post: jessica.kuhlefelt@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor