Kristiina Järvenpää

686

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Kristiina Järvenpää
Födelseår: 1954
Kommun: Helsingfors
E-post: k.jarvenpaa@gmail.com