Kristian Simola

69

"Även svåra beslut måste göras!"

Jag heter Kristian Simola, 49 år, hemma från Kimitoön. Jag är gift och har två barn och bor i Norrbacka bostadsområde i Kimito. Jag är född och uppvuxen i Kimito, student 1990, armén 1991, företagare 1992. Efter drygt 21 år som företagare blev jag år 2013 fastighetsförmedlare. Idrott och motion tilltalar mig. I dagens läge är det mest cykling, golf, skidning och fotboll som gäller, fotboll i form av juniortränare. Trivs också med skogsarbete, bra nyttomotion.

På hösten 2018 fick jag cancerdiagnos, spridd melanom. Efter snart tre år av sjukdom har jag varit med om det mesta gällande vård av melanom, metastaser i fem etapper, strålbehandlingar, immunologiska mediciner, operationer mm. Då jag skriver detta väntar jag igen på strålbehandling. Från och med 1.1.2020 har jag varit pensionär.

Ekonomin är det viktigaste inom kommunalpolitiken, med bra ekonomi kan man upprätthålla bra service, som t.ex. dagvård, skola och äldreomsorg av bra kvalitet. Företagen är viktiga, där finns arbetsplatserna som är grunden till en stark ekonomi. Finns det arbete så kommer det också nya invånare vilket betyder att vi är fler som betalar skatt. Att våga göra beslut är viktigt, man måste också våga göra svåra beslut.

Har hela mitt liv bott i Kimitoön, här är bra att bo och leva, vi skall arbeta för att det är bra att bo och leva här i framtiden också.

Namn: Kristian Simola
Födelseår: 1971
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimito
Titel: Pensionär
E-post: kristian.simola@gmail.com
Tel: 0447378811

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Viktigt att alla kommuninvånare trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt. Det sparar också i sjukvårdskostnader.

Läs mer i vårt valprogram ›