Hajrudin Kozic

8

51 år, sen 1996 bosatt i Larsmo, Holm. Gift, har 2 barn. Jobbar som fastighetsskötare åt Larsmo Kommun.

Namn: Hajrudin Kozic
Födelseår: 1969
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo, Holm
Titel: Fastighetsskötare
E-post: hajrudin.kozic@larsmo.fi