Regina Koskinen

36

"Ansvarstagande lagspelare - med engagemang, glädje och framtidstro, för vårt Pargas"

Jag är född och uppvuxen i Pargas. Som person har jag ett öppet sinne, lyssnar och arbetar med stort ansvar för mina uppdrag. Jag är sjukskötare och yrkeslärare med en lång arbetsbakgrund inom hälsovård och äldreomsorg. Under de senaste tio åren har jag arbetat som lärare inom närvårdarutbildningen vid Axxell i Pargas.
På fritiden trivs jag ute i naturen, särskilt på promenadstigarna i min barndomsby Västermälö. Politik och studier är två andra stora delar av min fritid. Jag studerar andra året HYH utveckling och ledarskap vid YH Novia. Politik är på många sätt en väg till lärande, men också ett sätt att ge tillbaka till samhället. Jag sitter andra perioden i fullmäktige, är gruppordförande sedan en och en halv period. Jag är första viceordförande i stadsstyrelsen, dess representant i social- och hälsovårdsnämnden samt Kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.
Mina hjärtefrågor inom politiken är människonära områden så som lärande, vård och omsorg med avstamp i en balanserad ekonomi.
Ledord för mej är lagspel och samarbete, det är tillsammans vi för vårt Pargas framåt. Lika starkt sitter tilltron till det livslånga lärandet, kunskap är vägen till förståelse.

Namn: Regina Koskinen
Födelseår: 1970
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Yrkeslärare, Sjukskötare YH
E-post: regina.koskinen@gmail.com
Tel: 0405789098
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående invånare är navet i kommunen. Pandemin har utmanat vårt välmående på flera plan. Att må bra handlar om en helhet av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Isoleringen vi kopplar med pandemin är verktyget för att skydda den fysiska hälsan, men har samtidigt en effekt på det sociala och psykiska mående. Efter pandemin behöver vi lägga ett särskilt fokus på detta. De som haft det extra tufft är de unga och de äldre.
Äldres välmående behöver nytt fokus. Vi har många välmående seniorer i Pargas, friska äldre som tillför mycket i sitt närsamhälle. Att vara senior ska inte per automatik behöva innebära och tolkas som behov av tung vård. Vårt uppdrag här är att aktivt stärka de äldres hälsa så de kan fortsatt hållas vid god vigör och få leva ett gott liv i sin hemmiljö. Om hälsan ändå försämras ska det finnas rätt vård och rehabilitering så man kan återhämta sig, men om och när det inte är möjligt att återhämta sig då ska omsorgen finnas där.
Pargas social- och hälsovård är av hög kvalitet och fungerar smidigt på två språk. Under inkommande fullmäktigeperiod ska vårdreformen förverkligas. Att ge över social- och hälsovården till välfärdsområdet blir en stor förändring för kommunen. Vi behöver vara fortsatt aktiva i beredningen för att säkerställa att invånarna får en högklassig service på modersmålet även efter reformen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Lärandestigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet är hörnstenen i stadens verksamhet. Friska, trygga skolor med goda pedagoger är vad vi fortsatt ska erbjuda våra barn och unga. Lärandet är något som fortgår hela livet, kunskap är vägen till förståelse.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserande ekonomi är den bästa grunden att bygga service på. Vi har en god servicenivå i vår stad, för den behöver vi ständigt hålla fokus på ekonomin. Vi behöver fler invånare och mer företagande för att säkra inkomstdelen. Vårdreformen kommer att påverka stadens ekonomi. Vi behöver förbereda oss inför vårdreformen för servicens skull, men även för ekonomins skull.

Läs mer i vårt valprogram ›